Menu
Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusunu www.angelofbead.com internet sitesinden, ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile internet sitesinin yasal sahibi ve internet sitesinden satılan ürünün teslimatından sorumlu Ayşeçavuş Caddesi Aydın sok Billur apartmanı No:21 Daire:2 Suadiye/ İstanbul adresinde mukim Nergis Şentürk/Angel of Bead. (“SATICI/HİZMET VEREN”) arasında kurulmuş olan mesafeli satış sözleşmesine (“Sözleşme”) ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”)  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) (27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Yönetmelik) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.
İşbu Sözleşme ile ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Angel of Bead
Adres : Ayşeçavuş Caddesi Aydın sok Billur apartmanı No:21 Daire:2 Suadiye/ İstanbul Telefon: 0 533 310 86 00
E-posta: info@angelofbead.com
3.ALICI BİLGİLERİ
İsim/Soyisim/Unvan:
Adresi:
Telefon :
Eposta/kullanıcı adı :
4.ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR
ALICI işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALICI aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde akdedilmesi ve satın alma işleminin her aşamasında İnternet Sitesi’nin ilgili açıklamalarını görerek ve inceleyerek bilgilendiğini kabul eder.
5.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, TESLİMAT BİLGİLERİ
5.1Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.
5.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
5.3Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
[Ürün nitelik, fiyat, teslimat şekli, teslimat giderlerinin kime ait olacağı vb. bilgileri girilmelidir.]
Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri
Ürünün türü :
Ürün Adedi :
Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler ve masrafları dâhil satış fiyatı:
Toplam satış fiyat (vergiler dahil):
Sipariş bedelinin ödenme şekli:
Teslime ilişkin bilgiler
Teslimat Adresi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslimat Şekli :
Teslim giderleri :
Teslim giderlerinin kime ait olduğu:
Ürün Teslimat Süreleri
Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimat, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir. Kişiye özel yapılan ürünlerin üretim süreçleri 3 ile 5 gün arasında sürebilmektedir. Bu süreye kargonun teslim süreci dahil değildir.
Fatura Bilgileri
İsim/Soyisim/Unvan:
Adresi:
Telefon :
Eposta/kullanıcı adı :
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.
6.CAYMA HAKKI
6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde malı redderek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres veya elektronik posta bilgileri:
Unvanı: Angel of Bead
Adresi: Ayşeçavuş Caddesi Aydın sok Billur apartmanı No:21 Daire:2 Suadiye/ İstanbul Telefon: 0 533 310 86 00
E-posta: info@angelofbead.com
İadeye ilişkin taşıyıcı firma:
6.2.  385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza gönderilmiş olan faturanın eksiksiz bir şekilde firmamıza teslim edilmesi gerekmektedir.
6.3. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya kişiye özel ölçüler ile yapılan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
Kargo:7.GENEL HÜKÜMLER
7.1ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda satış için gerekli teyidi ve onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
7.4ALICI, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.5SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.6 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
7.7 ALICI, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
7.8 Ürünler, ALICI’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
7.9 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.10 SATICI işbu Sözleşme’de belirtilen hallerde yapılacak olan tüm geri ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.
7.11 ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle ALICI tarafından sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.12 Kargo firmasının, Ürünler’i ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
7.13 ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.14 ALICI, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep ederse, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden sonra oluşabilecek kayıp ve hasardan SATICI sorumlu değildir.
7.15 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
7.16 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
7.17 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
7.18SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
9.YÜRÜRLÜK ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
SATICI:
Ünvanı     :  angelofbead.com - Nergis Şentürk
Adresi      : Ayşeçavuş Caddesi Aydın sok Billur apartmanı No:21 Daire:2 Suadiye/ İstanbul

ALICI:
TARİH:
Siparişiniz 5 iş günü içinde hazırlanarak kargoya teslim edilmektedir. Sürenin uzaması durumunda mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.